Affisch

Här kan arrangörer skriva ut vår affisch. Den är gjord i format A3.

Under affischen finns det ett vitt fält att skriva med penna.